Школа по бойни изкуства

TAEKWONDO

Администратор

Репетиции:

понеделник и сряда от 18.30 - 20.30 ч.

Ръководител: Марин Чешмеджиев

Телефон: +359 884 158 647