Партньори

Партньори

Министерство на транспорта

Администратор

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9
Справки: тел. 02/940 - 9771
Приемна: тел. 02/940 - 9640
Тел./Факс: 02/988 - 5094, 02/ 940-9364
Център за информация и административно обслужване на гражданите: тел. 02/940 - 9542, 02/940-9640
Горещи линии за сигнали за корупция: тел. 02/940 - 9430, 02/940 - 9436
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":
тел./факс:  02/940 - 9824
тел. 02/940 - 9301, 02/940 - 9534, 02/940 - 9620
mail@mtitc.government.bg
https://www.mtitc.government.bg