Смесен хор за школувано пеене и хор на незрящите

Смесен хор за школувано пеене

Администратор

Диригент: Петър Матев

Репетиции:

вторник и петък от 18.00 часа

Телефон: +359 884 340 618

Хор на незрящите

Администратор

Хор на незрящите