Балетна зала. Зали в София

Балетна зала

Администратор

Залата е подходяща за репетиции, конференции, беседи, заседания, събрания и коктейли.