Театрална и концертна зала. Концертна зала

Театрална и концертна зала

Тетрална и концертна зала с 480 места

Администратор

Залата е подходяща за тетър, концерти, изложбени фоайета, киносалон.