Конферентна зала. Зали под наем в София

Конферентна зала

Конферентна зала с 40 места

Администратор

Залата е подходяща за конференции, беседи заседания, коктейли, събрания на политически партии и непартийни организации.