База. Зали под наем в София

Зала за репетиции

Администратор

Репетиционна зала

Балетна зала

Администратор

Залата е подходяща за репетиции, конференции, беседи, заседания, събрания и коктейли.

Зала за провеждане на тържества с 100 места

Администратор

Залата е подходяща за семинари, презентации, детски шоу програми, организиране на партита, коктейли и др.

Тетрална и концертна зала с 480 места

Администратор

Залата е подходяща за тетър, концерти, изложбени фоайета, киносалон.

Конферентна зала с 40 места

Администратор

Залата е подходяща за конференции, беседи заседания, коктейли, събрания на политически партии и непартийни организации.

База

Администратор

Синдикалният дом на културата на транспортните работници - гр.София разполага с разнообразни по големина и стил зали, подходящи за всяко мероприятие и за всяко индивидуално предпочитание.

Могат да се подредят с различни по брой места конфигурации, съобразени с конкретния случай.

Базата, с която разполага Синдикалният дом на Културата на транспортните работници - гр. София, предлага разнообразни културни, музикални, възпитателни, професионално - образователни, развлекателни и спортно - туристически дейности, според Вашите индивидуални интереси и нужди.

Осигуряване на сценично осветление, озвучаване и оформление на сцената, според изискванията на ползвателя.