Синдикален дом на културата на транспортните работници в България - клон гр. София

Тетрална и концертна зала с 480 места

още в галерията...

Залата е подходяща за тетър, концерти, изложбени фоайета, киносалон.