print | close

Тетрална и концертна зала с 480 места


Залата е подходяща за тетър, концерти, изложбени фоайета, киносалон.

close